Pomoc techniczna przy konfiguracji poczty.

Podczas konfiguracji poczty w klasycznych programach pocztowych, lub odczas konfiguracji innego programowania zachodzi konieczność podania numeru portów na jakich odbywa się komunikacja pomiędzy serwerem a użytkownikiem. Poniżej podajemy numery wszystkich portów oferowanych użytkownikom (klientom) w celu samodzielnej konfiguracji i użytkowania posiadanego oprogramowania.

Konfiguracja programu Outllok 2016 lub Outlook 2019 ❱


Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird ❱

Adresy portów usług świadczonych na serwerach Jaronet&WebVision:

Protokół:

Standard:

Szyfrowany:

POP3 110 995
IMAP 143 993
SMTP 587 465
HTTP 80 443
FTP 21 990
SSH 22
MySQL 3306
PostgreSQL 5432
MSSQL 1433

Uwaga!

Podczas konfiguracji poczty w dowolnym programie pocztowym, należy jako nazwy użytkownika podać swój adres email (nie należy używać aliasu pocztowego). Dostęp do połączenia szyfrowanego (połączenie bezpieczne) posiadają wyłącznie użytkownicy którzy wykupili usługę SSL dla obsługiwanej domeny.
W przypadku braku wykupionej usługi SSL należ używać połączenia ze swoją pocztą za pomocą oprogramowania PIX Web Mail Live, które posiada zabezpieczenia szyfrowania. Szczególnie należy stosować się do tej zasasdy w przypadku korzystania z poczty w miejscach publicznych (hotspot publiczny), lub w sieci nie należącej do sieci firmowej użytkownika. Zasada ograniczonego zaufania zapewnia pełne bezpieczeństwo danych (często poufnych), jakie znajdują się na Państwa skrzynkach pocztowych.