Test prędkości Twojego łącza internetowego

Jak przeprowadzić test i odczytać wynik

Przed przystąpieniem do wykonania testu, wyłącz wszystkie zbędne programy takie jak:

 • Dodatkowe karty stron w przeglądarce internetowej.
 • Programy typu Skype lub inne komunikatory.
 • Odtwarzacze filmów online.

Zapoznaj się z naszym poradnikiem dotyczącym najczęstszych problemów powodujących zmniejszenie prędkości pobierania i wysyłania danych, można jego znaleźć tutaj »

Teraz naciśnij przycisk "Start Testing Speed" i odczekaj do zakończenia testu pobierania i wysyłania danych. W tym czasie nie wykonuj innych czynności na swoim komputerze. Wynik zostanie przedstawiony w sposób jaki pokazano na przykładzie poniżej.

Przykładowy wynik pomiaru prędkości
Rys. Przykładowy pomiar prędkości.

Your IP - Twój aktualny adres IP w sieci internet. Adres ten jest niepowtarzalny. Jeżeli korzystasz z sieci wewnętrznej (np. domowej lub firmowej), to adres IP wskazywać będzie na pierwszy adres bramki internetowej za pomocą której Twoja sieć łączy się z ogólnoświatową siecią internetową.

Download - Prędkość z jaką pobierane są dane do Twojego komputera.

Upload - Prędkość z jaką wysyłane są dane z Twojego komputera.

Ping - Polecenie a w rzeczywistości niewielki program pozwalający na ustalenie opóżnienia odpowiedzi drugiego serwera z którym chcemy się połączyć. Najprościej ujmując, ping pokazuje nam ile milisekund upłyneło od czasu zapytania o istnienie drugiej maszyny gdzieś w internecie.

Jitter - Wskaźnik pokazujący, jak w czasie zmienia się opisany powyżej parametr ping po kilkukrotnym jego użyciu. Osoby grające w gry sieciowe wiedzą, iż duża zmienność opóźnienia niejednokrotnie jest większym problemem niż duże czasy opóźnień. Problemy ze stabilnością opóźnienia wpływają również na jakość wszelkich transmisji online.

Carrier - Nazwa sieci (nazwa dostawcy internetu) z jakiego aktualnie korzystasz.

Serwer - Nazwa miejscowości lub sieci z jaką wykonano test prędkości połączenia, serwer docelowy wybierany jest w sposób automatyczny.

Mbps - Megabity są powszechnie używane do określania przepustowości łączy i szybkości transmisji danych, wyrażanej w megabitach na sekundę (w skrócie: Mbps).

Jak przeliczyć prędkość łącza

Nie należy mylić jednostek prędkości a w zasadzie ich oznaczenia, fakt ten staje się przyczyną wielu nieporozumień na płaszczyźnie dostawca internetu - klient. Przyczyną tego jest układ w jakim rozpatrujemy wartości jednostek informatycznych, oraz ich właściwe nazewnictwo i tak:

1 Megabit/s = 0.125 Megabytes/sec.

Czytaj: 1 megabit/sekundę = 0,125 megabajtów/sekundę

a zatem:

 • Mbps : Megabit per second (Mbit/s or Mb/s) - megabitów na sekundę
 • MB/s : Megabyte per second - megabajtów na sekundę
 • 1 byte = 8 bits - 1bajt = 8 bitów
 • 1 bit = (1/8) bytes - 1 bit = 1/8 bajtów
 • 1 bit = 0.125 bytes - 1 bit = 0,125 bajtów
 • 1 megabyte = 10002 bytes - 1 megabajt = 10002 bajtów
 • 1 megabit = 10002 bits - 1 megabit = 10002 bitów
 • 1 megabit = 0.125 megabytes - 1 megabit = 0,125 magabajtów
 • 1 megabit/second = 0.125 megabytes/second - 1 megabit na sekundę = 0,125 megabajtów na sekundę
 • 1 Mbps = 0.125 MB/s - 1 megabit na sekundę = 0,125 megabajtów na sekundę

Teraz już wszystko powinno być jasne w kwestii oznaczenia i interpretacji prędkości Twojego łącza internetowego.

Jeżeli masz problem z jakością połączenia i prędkością usług internetowych, zapoznaj się z naszym poradnikiem »