Oprogramowanie specjalistyczne

Jaronet&WebVision buduje i realizuje projekty oprogramowania na zamówienie klienta. Proces realizacji zamówienie przebiega wieloetapowo. Spowodowane jest to faktem, że gotowy produkt musi spełniać oczekiwania przyszłego użytkownika zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i programowym. Dlatego też proces realizacji rozłożony jest na kilka etapów:

 1. Proces zapoznania się z dotychczasowymi praktykami klenta w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.
 2. Proces zbierania i porządkowania informacji pozyskanych od użytkowników na temat usprawnień jakie wina zwierać aplikacja docelowa.
 3. Proces projektowania aplikacji w zakresie oprogramowania.
 4. Proces projektowania i konsultacji w zakresie interfejsu użytkownika.
 5. Instalacja oprogramowania.
 6. Testowanie aplikacji na podstawie danych przykładowych zarówno przez wykonawcę, jak i wyznaczonych użytkowników.
 7. Szkolenie zainteresowanych użytkowników w zakresie obsługi i użytkowania.
 8. Przekazanie oprogramowania do użytkowania.

Powyższa procedura spowodowana jest faktem, że wyłącznie oprogramowanie dostosowane do potrzeb i przyzwyczajeń użytkownika końcowego staje się użyteczne i przyspiesza oraz usprawnia wybrany proces. Oprogramowanie w którym to użytkownik dostosowuje swoje nawyki do oprogramowania, zmniejsza wydajność i powoduje niepotrzebny stres związany z niedomówieniami i awariami procesu obsługi.

Do naszych najważniejszych realizacji w zakresie oprogramowania specjalistycznego możemy zaliczyć kilkanaście realizacji zakończonych pełnym sukcesem.

System obsługi kancelaryjnej wykonany dla Kancelarii Radców Prawnych.

System o nazie "Kancelaria RP", składa się z czterech niezależnych modułów połączonych wspólnym integratorem.

 1. Moduł integrujący umożliwiający dostęp do poszczególnych elementów oprogramowania.
 2. Moduł Serwisu WWW.
 3. Moduł Rejestr prowadzonych spraw.
 4. Moduł Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

Nie bez znaczenia podczas tworzenia niniejszego oprogramowania było bezpieczeństwo danych zgromadzonych podczas użytkowania. Dlatego też przyjeliśmy zasadę podwójnej autoryzacji dla użytkowników uzyskujących dostęp do wybranego modułu, jak również poziomy dostępu dla poszczególnych osób wewnątrz każdego z modułów. Dodatkowo połączenie z tak zabezpieczonym oprogramowaniem realizowane jest za pośrednictwem certyfikowanego protokołu SSL.

System raportowania i uzgadniania niezgodności "Deszejot"

System umożliwia raportowanie błędów oraz uzgadnianie szczegółów dotyczących realizacji wdrażania ISO w jednym ze starostw powiatowych.

Oprogramowania umożliwia poszczególnym użytkownikom z przypisanymi prawami dostępu, raportowanie oraz administratorom na zarządzanie tak wytworzonymi raportami. Oprogramowanie zawiera również funkcję umożliwiającą dyskusję na dany temat objęty problemem niezgodności. Całość systemu "Deszejot" została zainstalowana w wewnętrznej sieci intranet a dostęp posiadają wybrani użytkownicy.

System publikacji treści "Biuletyn Informacji Publicznej"

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn składa się z logicznych podstron, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Wymagania dotyczące BIP realizują następujące akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
 2. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej wdraża dyrektywę unijną 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.
 4. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oprogramowanie BIP realizowane jest zarówno za pośrednictwem oprogramowania open source, jak i naszych autorskich rozwiązań. Celem tak pojętych działań było stworzenie aplikacji internetowej stabilnej, odpornej na ataki zewnętrze, oraz umożliwiającej sprawne zarządzanie publikowaną treścią. Nie bez znaczenia było również zarządzanie szeregiem użytkowników publikujących określone treści i to w taki sposób, aby nie kolidowało to nadanymi prawami dostępu do określonych zasobów.

Kolejnym czynnikiem jaki należało rozwiązać, to fakt umiejętności tworzenia i publikacji dokumentu przez użytkownika w taki sposób aby opublikowana treść była zgodna zarówno z zasadami przyjętego języka (HTML5), jak i wytycznych określonych w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych (WCAG 2.0). O ile na sam sposób wyrażania treści nie posiadaliśmy wpływu, to jednak w zakresie formy publikacji udało się stworzyć i dostosować funkcje, które oczyszczają kod treści ze zbędnych elementów, oraz nadają pożądaną strukturę dokumentu zgodną z zasadami publikacji.